Spädbarnsmassage

Spädbarnsmassage
Kurs för föräldrar (mamman eller pappan) med barn från ca 2 månader. Ge ditt barn en bra start i livet med kärleksfull beröring! Fördjupar den känslomässiga kontakten (bindningen) med ditt barn samtidigt som du stimulerar barnets utveckling, både fysiskt och mentalt. Massagen frigör stress och spänningar från födelsen, barnet blir ofta mer harmoniskt och kan sova längre sammanhängande perioder. Spädbarnsmassage är en gammal tradition som i många kulturer världen över ingår som en naturlig del i skötseln av det lilla barnet.Tekniken som lärs ut är utarbetad av den amerikanska forskaren Vimala McClure med inspiration från både indisk och svensk massage. Det är ingen behandling utan ett växelspel mellan rogivande och stimulerande strykningar över hela kroppen. En stund av avslappning och välbefinnande för både barn och förälder. Det har dock visat sig att massagen kan ha terapeutiska effekter, särskilt magmassagen som kan förebygga och lindra magknip (kolik).På kursen som är vid fem tillfällen varvar vi praktiska övningar med teori och diskussioner om t ex barnets kroppssignaler, gråt, sömn, näring m m.
Även undervisning i hemmet, individuellt eller i grupp om minst 5 deltagare.
Ann-Charlotte Doverlid är medlem i Nordiska föreningen för instruktörer i spädbarnsmassage, N-FIS sedan 1989.
För mer information se www.spadbarnsmassage.org

Testing 123