Kundaliniyoga

Vad är kundaliniyoga?

En uråldrig disciplin med enkla men effektiva redskap för att skapa harmoni i hela människan – till kropp, sinne och själ. Yoga betyder just förening av dessa tre delar. Yoga är en väg till ökad självkännedom, att ta kontroll över kroppen och sinnet. I träningen fokuserar du uppmärksamheten inåt och på din andning för att stilla tankarna, komma till ro och lyssna till din inre röst, din sanna väg. Dina tankar blir klarare och du blir mer närvarande och fokuserad i nuet. Samtidigt blir din kropp mer avspänd och rörlig. Kundaliniyoga stimulerar din livskraft, stärker ditt nervsystem mot stress och vitaliserar körtelsystemet, immunförsvaret m m. Det är en dynamisk och glädjefull yoga som kan praktiseras av alla, oavsett ålder och fysiska förutsättningar.

Man kan se yoga som en verktygslåda där du tar till dig de verktyg som passar dig just nu. För somliga innebär det början till en helt ny livsstil med daglig träning varje morgon. Andra väljer yoga som pausgymnasatik på konferenser iklädd kostym! De vanligaste redskapen i yogan är rörelser och sträckövningar i kombination med kraftfulla andningstekniker, övningar för koncentration och uthållighet, mantra (ljudkombinationer och vibrationspåverkan) och meditation. Vila och avspänning är också ett viktigt inslag.

Kunskapen om kundaliniyogans alla tekniker har under flera tusen år varit tillgänglig för endast ett fåtal upplysta indiska mästare. I slutet av 1960-talet flyttade dock mästaren yogi Bhajan till USA där han började utbilda lärare för att sprida kunskaperna vidare runt hela världen. Enligt honom behöver vi inte längre några gurus, vi ska vara våra egna läromästare!

Det finns en stor variationsrikedom i kundaliniyogan. Yoga Bhajan har under sin livstid sammanställt hundratals olika program (pass) att välja emellan, t ex övningar för rygg och axlar, hjärtat, körtlarna, matsmältningen, sömnen, humöret, lungorna, energisystemet (chakrana), mot stress m m.

Läs mer: www.kundaliniyoga.org, www.3ho.org

Yogans effekter

I Sverige har kundaliniyoga utövats som stresshanteringsmetod på de flesta stora företag och institutioner, Riksdagen inberäknad. På Karolinska institutet har bedrivits flera studier på långtidssjukskrivna för utbrändhet där yogan ingår som en del av rehabiliteringen (AHA-projektet och DU-projektet). Flera vetenskapliga studier har gjorts om yogans effekt på kroniska ryggproblem och sömnstörningar med positiva resultat. På Danderyds sjukhus har man haft positiva resultat efter hjärtoperationer med yoga. För internationella studier på t ex högt blodtryck kan du titta i databasen MEDLINE.

Man kan också arbeta terapeutiskt med yoga, mot specifika besvär, t ex obalans i sköldkörteln. Då bokar du en egen lektion.

Ann-Charlotte Doverlid är medlem i svenska kundaliniyogalärares förbund, SKY.
För mer information se www.kundaliniyoga.nu, www.kundaliniyoga.com och www.nlm.nih.gov

 

Testing 123